Google+
TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2014 - ĐH KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Cập nhật: 07:17:07 | 01/08/2014

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo cao học hàng năm được Bộ Giáo dục và đào tạo chấp thuận. Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học đợ 2 năm 2014 như sau:
ĐẠI HỌC THÀNH TÂY TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2014

Cập nhật: 07:00:57 | 01/08/2014

Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh  Cao  học đợt 2, năm 2014 như sau:
TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2014 - ĐH KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Cập nhật: 10:51:23 | 18/06/2014

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo cao học hàng năm được Bộ Giáo dục và đào tạo chấp thuận. Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 như sau:
Tuyển sinh cao học 2014 - Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Cập nhật: 08:46:57 | 09/01/2014

Trường Đại học Công nghệ Vạn XuânTrường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội thông báo về việc phối hợp tuyển sinh tổ chức Đào tạo Thạc sĩ, chuyên nghành Quản lý kinh tế năm 2014 như sau:
Tuyển sinh cao học 2014 - Đại học Công Nghệ Tp.HCM

Cập nhật: 08:54:47 | 09/01/2014

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  đợt 1 - năm 2014

Tuyển sinh cao học 2014 - Đại học Tây Đô

Cập nhật: 09:07:28 | 09/01/2014

Trường Đại học Tây đô thông báo tuyển sinh thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2014 như sau:
Tuyển sinh cao học 2014 - Ngành quản lý kinh tế Đại học Hải Phòng

Cập nhật: 11:19:09 | 08/01/2014

Trường đại học Hải Phòng thông báo tuyên sinh cao học năm 2014 ngành Quản lý kinh tế như sau:
Tuyển sinh cao học 2014 - Ngành quản trị kinh doanh Đại học Hải Phòng

Cập nhật: 11:29:00 | 08/01/2014

Trường đại học Hải Phòng thông báo tuyên sinh cao học năm 2014 ngành Quản trị kinh doanh như sau:
Tuyển sinh cao học 2014 - Đại học Hàng Hải Việt Nam

Cập nhật: 15:01:57 | 07/01/2014

Ngày 02 tháng 12 năm 2013, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam đã ký thông báo số 1337/TB-ĐHHH-SĐH Về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014
Tuyển sinh cao học 2014 - Đại học Mỏ Địa Chất

Cập nhật: 15:22:43 | 07/01/2014

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014 với số lượng 500 học viên cao học và 15 nghiên cứu sinh (gồm cả đào tạo theo Đề án 911) các ngành kèm theo chỉ tiêu dự kiến như sau:

Tuyển sinh cao học 2014 - Đại học Nha Trang

Cập nhật: 15:27:35 | 07/01/2014

Trường Đại Học Nha Trang thông báo tuyển sinh cao học năm 2014 như sau
Tuyển sinh cao học 2014 - Đại học Ngoại Thương

Cập nhật: 15:30:17 | 07/01/2014

Trường Đại học Ngoại Thương thông báo tuyển sinh cao học năm 2014 vớ những thông tin sau:
Tuyển sinh cao học 2014 - Đại học Thủy Lợi

Cập nhật: 15:42:22 | 07/01/2014

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014 như sau:
Trang:     1|   2   | 3   | 4   |
Kết quả thi đại học