Google+
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015

Dành cho thí sinh đang theo học hoặc đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

( Thời gian học ngoài giờ hành chính cấp bằng chính quy )

        Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo năm 2015 và phương thức tuyển sinh riêng của trường ........

Tuyển sinh đại học văn bằng 2 và liên thông cao đẳng lên đại học năm 2015

Căn cứ Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai ban hành tại Quyết  định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2001 của Bộ  trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);
Căn cứ Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Quy định về tuyển sinh đào tạo liên thông 2015

(Chinhphu.vn) - Sinh viên Đỗ Minh Quân hiện theo học cao đẳng, thắc mắc: Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2015 nhưng lại không nói đến việc thi liên thông.Vậy trường hợp sinh viên muốn thi liên thông đại học hoặc các hệ còn lại sẽ phải thi và làm thủ tục như thế nào?
Đại học Thương mại tuyển sinh liên thông TC lên ĐH năm 2015

Trường Đại học Thương mại tuyển sinh hệ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học  mở tại trường đại học Thương Mại như sau
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2015

Căn cứ vào công văn phúc đáp số 07/CV-HVTC của trường Học viện Tài chính về việc liên kết đào tạo chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, hệ đào tạo liên thông Cao đẳng lên Đại học loại hình đào tạo vừa làm vừa học, hệ đại học Văn bằng 2 loại hình đào tạo chính quy trong năm 2015.
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VB2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2014

     Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo năm 2014 và phương thức tuyển sinh riêng của trường đại học Thành Đông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Trường đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh như sau...

Tuyển sinh liên thông Đại học hệ chính quy 2014

Tuyển sinh liên thông ngành: Kế toán, Tài chính- ngân hàng, Q.lý đất đai, Q.lý kinh tế, Xây dựng, CNTT…

Tuyển sinh liên thông khối ngành kinh tế và khối ngành kỹ thuật 2014

Tuyển sinh liên thông ngành: Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Q.lý đất đai, Q.lý kinh tế, Xây dựng, CNTT…

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VB2 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2014

Tuyển sinh liên thông, VB2 Đại Học chính quy năm 2014: Dành chi thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học...
 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHÍNH QUY ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2014

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh Liên thông đại học chính quy năm 2014 như sau:
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2014.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 – 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh hệ Đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2014 như sau:
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG – ĐẠI HỌC THÀNH TÂY NĂM 2014

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo liên thông năm 2014 của Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông từ trình độ trung cấp, Cao đẳng lên Đại học:
Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh liên thông lên Đại học  năm 2014

Trường Đại học Đông Đô trân trọng thông báo tuyển sinh liên thông lên Đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:
Trang:     1|   2   | 3   |