Google+

Tuyển sinh cao học 2014 Đại học Bách khoa Hà Nội

Cập nhật : 10:58:02 | 18/12/2013

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học năm 2014 đợt 1, thời gian thi cao học tháng 3/2014


Thời gian phát hành hồ sơ dự tuyển:

-         Cao học: từ ngày 11/11/2013 đến 18/11/2013.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Viện Đào tạo sau đại học, nhà C1 – phòng 315.

Thời gian thi cao học tháng 3/2014 

 Mẫu đơn cam đoan của thí sinh:


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam

------------------------------ 

GIẤY CAM ĐOAN 

                           Kính gửi:  -  Viện……………..

-          Viện Đào tạo sau đại học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  HÀ NỘI

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………..………………………………………………….

Đang học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khóa K…, chuyên ngành:……… …………………………..Khoa, viện: ……………………………………………

Tôi xin đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt   tháng       năm        tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo:……………….……………………………………………..

    Tôi xin cam đoan sẽ có  kết quả học tập, bảo vệ  tốt nghiệp trước ngày 30/12/2013, khi nhập học cao học (nếu thi đạt) không có bằng tốt nghiệp hoặc  xếp loại tốt nghiệp của tôi không đạt loại như theo quy định đối tượng tuyển sinh, thì tôi chấp nhận các kết quả dự tuyển sinh cao học khóa 2014 bị hủy và không tham dự khóa đào tạo thạc sĩ khóa 2014 

Địa chỉ cần liên hệ với thí sinh:………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

 

Hà Nội, Ngày……tháng       năm     

          Ký tên

   (ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của khoa, viện 

Tongdaituyensinh tổng hợp

---------------------------------------------

Tin bài cùng sự kiện: TUYỂN SINH CAO HỌC

tuyen-sinh-dong-do-THAC-SI.jpg

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03 tháng 9 năm 1994 “v/v. Thành lập trường Đại học Đông Đô”;
tong-dai-tuyen-sinh-04.JPG

(HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2015 với 07 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kế toán.
tong-dai-tuyen-sinh-12.jpg

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 của Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các chuyên ngành đào tạo và các cơ sở đào tạo đợt 1 năm 2015 như sau:
cao-hoc-2015.jpg

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh Cao học xây dựng cho năm 2015. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I – năm 2015 với 04 chuyên ngành:
tong-dai-tuyen-sinh-03.jpg

Căn cứ vào quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, kỳ thi đợt 1, dự kiến thi ngày 28,29/03/2015, như sau:
Trang:     1|   2   | 3   | 4   | 5   | >>