Google+

Tuyển sinh cao học 2014 - Đại học Thủy Lợi

Cập nhật : 15:42:22 | 07/01/2014
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014 như sau:


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1184/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 19  tháng 11  năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014 (Khóa 22 đợt 1)

 


Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014 như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh

STT

Chuyên ngành

Mã số

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

60580202

2

Địa kỹ thuật xây dựng

60580204

3

Quản lý xây dựng

60580302

4

Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, Tưới tiêu cho cây trồng)

60580212

5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)

60580210

6

Thủy văn học (Thủy văn học, Phát triển nguồn nước, Chỉnh trị sông và bờ biển)

60440225

7

Khoa học môi trường

60440301

8

Kỹ thuật cơ khí

60520103

9

Kỹ thuật công trình biển

60580203

10

Quản lý tài nguyên và môi trường (Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường)

60850101

2. Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung 02 năm.

3. Môn thi tuyển gồm 03 môn:

 Toán, môn Cơ sở (tuỳ theo chuyên ngành dự thi trong Phụ lục kèm theo) và môn Tiếng Anh (Không có trường hợp nào được miễn thi môn Tiếng Anh)

4. Điều kiện dự thi

4.1. Về văn bằng 

a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (danh mục các ngành đúng, ngành gần và ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi xem tại Phụ lục của thông báo này).

4.2. Có đủ sức khoẻ để học tập và nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

5.1. Đối tượng ưu tiên:

a) Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

b) Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

5.2. Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản;

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

6. Học bổ sung kiến thức

6.1. Kế hoạch học bổ sung kiến thức cho các thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần

a) Đăng ký học: Trước ngày 13/12/2013;

b) Kế hoạch học: Từ 16/12/2013 – 15/02/2014. 

6.2. Kế hoạch học bổ sung kiến thức 3 môn dự thi (môn Toán, môn Tiếng Anh, môn Cơ sở) tại Trường Đại học Thuỷ lợi: Từ 01/12/2013 đến 20/02/2014.

7. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển

7.1. Nhận hồ sơ dự thi: Từ 30/11/2013 đến 13/2/2014;

7.2. Lịch thi: Các ngày 22, 23 /03/2014.

8. Hồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn xin dự thi (Điền đầy đủ thông tin theo mẫu chung của trường);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;

- Bản sao hợp lệ giấy khai sinh;

- Bản sao hợp lệ (công chứng nhà nước): Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học;

- 02 ảnh cỡ 4x6, 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

9. Địa chỉ liên hệ

9.1. Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (Phòng 134 nhà A4), Trường Đại học Thủy lợi, Số 175 - Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Số điện thoại:  (04) 38 524 529.

9.2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ban Đào tạo và QLSV của Cơ sở 2 - Đại học Thuỷ lợi, Số 02 Trường Sa – Phường 17 – Q. Bình Thạnh-TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (08) 08 6076.

9.3. Tại Viện Đào tạo và Khoa học Ứng dụng Miền Trung: Khu Đào tạo - 74 Yên Ninh - Phan Rang - Ninh Thuận. Số điện thoại: (068) 222 1522./.

 

 

Nơi nhận:

-       ĐU, BGH (để báo cáo);

-       CS2, các Khoa, Viện Đào tạo và ƯDMT;

-       Các Trường Đại học, Cao đẳng, viện NC,

-       Các cơ quan trung ương và địa phương;

-       Trang web, cổng thông tin đào tạo;

-       Lưu VT, ĐH&SĐH.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS Trịnh Minh Thụ

Nguồn: wru.edu.vn

Tin bài cùng sự kiện: TUYỂN SINH CAO HỌC

988412_681435415235726_878957212_n.jpg

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo cao học hàng năm được Bộ Giáo dục và đào tạo chấp thuận. Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học đợ 2 năm 2014 như sau:
118-3ae7650868334f8ca6e5a1aa73133c15.jpg

Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh  Cao  học đợt 2, năm 2014 như sau:
dh-kinh-doanh-va-cong-nghe.jpg

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo cao học hàng năm được Bộ Giáo dục và đào tạo chấp thuận. Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014 như sau:
dai-hoc-van-xuan.jpg

Trường Đại học Công nghệ Vạn XuânTrường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội thông báo về việc phối hợp tuyển sinh tổ chức Đào tạo Thạc sĩ, chuyên nghành Quản lý kinh tế năm 2014 như sau:
dai-hoc-cong-nghe-hcm.jpg

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  đợt 1 - năm 2014

Trang:     1|   2   | 3   | 4   | 5   | >>