Google+

Tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2014

Cập nhật : 16:07:36 | 11/02/2014


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
 
  
Số....../ĐHTT
Về việc tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2014
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  
Hà Nội, ngày......tháng... năm 2014
                  Kính gửi:       
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh
- Phòng Giáo dục và đào tạo các Huyện
- Trường Phổ thông Trung học, Phổ thông dân tộc nội trú, 
- Trung tâm GDTX, Trường TCCN và tương đương các tỉnh.
 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng của trường Đại học Thành Tây năm 2014
Trường Đại học Thành Tây - Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:
1. Các ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và khối thi, xét tuyển tương ứng

TT
Tên Ngành họcMã ngành 
đào tạo
Khối thiXét tuyểnChỉ tiêu
IHệ đại học   1150
1Điều dưỡng: 
Điều dưỡng đa khoa
+Điều dường nhi khoa
+ Điều dưỡng sản khoa
D720501B B150
2Dược sỹ đại học
+ Quản lý cung ứng thuốc
+ Dược lâm sàng
D52720401A, BA, B300
3Khoa học máy tính:
Mạng máy tính và truyền thông
+ Hệ thống thông tin
+ Công nghệ phần mềm
+ Truyền thông đa phương tiện
D480101A, D11, A D1,2,3,4,5,650
4Kỹ thuật công trình xây dựng:
+  Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
+ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
D580201A1, A, V150
5Lâm nghiệp:
Lâm sinh
+ Khoa học môi trường
+Kiến trúc và thiết kế cảnh quan
D620201A, BA, B50
6Công nghệ sinh học:
Công nghệ sinh học nông nghiệp 
+ Công nghệ sinh học thực phẩm
+ Công nghệ sinh học môi trường
D420201A, BA, B50
7Quản trị kinh doanh:
Ngân hàng thương mại
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Thanh toán quốc tế
+ Kinh doanh chứng khoán
D340101A, D1A, D1,2,3,4,5,670
8Kế toán:
+ Kế toán
+ Kiểm toán
D340301A, D1A, D1,2,3,4,5,670
9Tài chính - Ngân hàng:
Ngân hàng thương mại
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Thanh toán quốc tế
+ Kinh doanh chứng khoán
D340201A, D1A, D1,2,3,4,5,670
10Ngôn ngữ Anh:  
Ngôn ngữ Anh thương mại
+ Ngôn ngữ Anh phiên dịch
D220201D1D150
IIHệ Cao đẳng   500
1Kế toánC340301A, D11,A, D1,2,3,4,5,650
2Tài chính - Ngân hàngC340201A, D11,A, D1,2,3,4,5,650
3Ngôn ngữ AnhC220201D1D150
4Kỹ thuật công trình xây dựngC580201A1,A, V70
5Điều dưỡngC720501BB80
6Dược sỹD52720401A, BA, B200
 Tổng cộng   1650
2. Phương thức tuyển sinh:
+ Thi tuyển: Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh theo kỳ thi "3 chung” của Bộ Giáo dục và đào tạo
Xét tuyển: Sau kỳ thi tuyển sinh, Trường còn chỉ tiêu, sẽ tổ chức xét tuyển theo quy định. Người trúng tuyển được xét từ cao xuống thấp đến ngưỡng trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục& Đào tạo và Nhà trường.
+ Đối với Hệ Cao đẳng:  Nhà trường không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục & Đào tạo, điểm xét tuyển lấy từ điểm sàn của hệ Cao đẳng.
+ Hệ tuyển thẳng Đại học, Cao đẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Hồ sơ đăng ký, thời hạn và lệ phí
a. Hồ sơ xét tuyển gồm: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
b. Thời hạn nộp hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/4/2014. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh gửi hồ sơ về Trường trước ngày 10/4/2014, hoặc nộp trực tiếp vào trường Đại học Thành Tây trước ngày 17/4/2014.
c. Lệ phí hồ sơ: theo quy định chung
4. Thời gian thi và xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5. Học phí:
- Đại học: 800.000 đ/tháng (ngành Điều dưỡng: 1.400.000 đ/tháng ngành Dược: 1.800.000 đ/tháng )
- Cao đẳng: 650.000 đ/tháng (Điều dưỡng 1.200.000 đ/tháng, Dược sỹ: 1.500.000 đ/tháng)
- Đối với sinh viên diện xét tuyển thẳng Đại học, Cao đẳng trong thời gian học bổ sung kiến thức 01 năm mức học phí: 500.000 đ/tháng.
6. Một số ưu đãi cho người học ở trường Đại học Thành Tây
1. Thí sinh có nguyện vọng 1 thi vào trường Đại học Thành Tây được Nhà trường hướng dẫn ôn tập, bổ túc văn hóa miễn phí trong khoảng thời gian 02 tuần, từ 15/6-30/6/
2. Nhà trường đảm bảo không tăng học phí trong cả khóa học
3. Cấp học bổng cho thí sinh đạt thủ khoa (các đối tượng) trong kỳ thi tuyển sinh Đại học do nhà Trường tổ chức
4. Miễn 100% tiền học phí trong cả khóa học cho 10 sinh viên có nguyện vọng 1 thi vào trường Đại học Thành Tây đạt điểm thi đầu vào từ 19 điểm trở lên, làm thủ tục nhập học sớm nhất.  Chế độ miễn học phí chỉ áp dụng cho các học kỳ có kết quả học tập từ khá trở lên.
5. Miễn 100% học phí kỳ học đầu tiên cho 10 sinh viên nhập học sớm nhất có điểm thi đầu vào đại học, cao đẳng đạt từ 17 điểm trở lên
6. Ngay sau khi sinh viên nhập học sẽ được nhà trường hỗ trợ kinh phí mua đồng phục có gắn lô gô và tên của trường Đại học Thành Tây
7. Giảm 10% học phí cho sinh viên học khối ngành nông lâm nghiệp.
8. Giảm 01 tháng học phí kỳ học đầu tiên cho 50 sinh viên nhập học sớm nhất vào trường Đại học Thành Tây.
9. Nhà trường đảm bảo quỹ học bổng để khen thưởng và cấp học bổng cho sinh viên có hàng kỳ có kết quả học tập, rèn luyện tốt. Giới thiệu những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc hàng năm đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, thông qua học bổng ưu đãi
10. Có chính sách đối với các đối tượng con em dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và con em thương bệnh binh (diện chính sách) hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
11. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn thể, giao lưu, dã ngoại tăng tính thực tế và đoàn kết trong sinh viên.
12. Người học được hướng nghiệp và tạo công ăn việc làm kiếm thêm thu nhập trong thời gian học tập tại trường.
7. Cơ sở vật chất đảm bảo cho người học
1. Thư viện gần 20.000 ngàn đầu sách với số lượng  gần 200.000 sách , đủ chỗ cho 200 sinh viên cùng tra cứu, tham khảo và học tập.
2. 02 Giảng đường 04 tầng với 20 phòng học, đủ chỗ cho 1000 sinh viên cùng học tập.
3. 02 phòng máy tính đủ chỗ cho 100 sinh viên học cùng một lúc.
4. 01 Phòng lab cho 80 sinh viên cùng học.
5. 01 Trung tâm lượng giá 60 máy, đánh giá kết quả học tập của người học
6. 02 nhà KTX 4 tầng, có đủ nóng lạnh, quạt, điện, nước đủ chỗ cho 1500 sinh viên cùng ở một lúc.
6. Căng tin 700m2 đủ chỗ cho 500 suất ăn cùng lúc.
7. 01 ha khu vui chơi giải trí cho các hoạt động bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, xà tập đa năng, &hellip
8. Các hoạt động dịch vụ khác, &hellip
8. Địa chỉ liên hệ: 
- Ban tuyển sinh, Trường Đại học Thành Tây, Đường Lê Văn Lương kéo dài, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 046.2918158         Fax: 0433.570.189      Email. tuyensinhttu@gmail.com
- Di động: 0984.527.000 (T. Đức)        01686.707.871 (Cô Hồng)     0966.583.986 (T. Huy)
- Thông tin tuyển sinh năm 2014 chi tiết tại website: http://www.thanhtay.edu.vn
Trân trọng thông báo.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, BTS.


 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

(đã ký)


 
NGND.TS. Nguyễn Đình Tư
 

Tin bài cùng sự kiện: TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

12345.jpg

 Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2014 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12...

xet-tuyen-dai-hoc-2015-08.jpg
Những điểm mới kỳ thi THPT quốc gia 2015
Cập nhật: 17:14:52 | 30/01/2015

Nhằm giúp học sinh và phụ huynh dễ dàng nắm được điểm mới kỳ thi thpt quốc gia 2015. Tuyensinh247 xin tổng hợp giới thiệu điểm mới nhất kỳ thi này theo công bố mới nhất của bộ giáo dục và sẽ tiếp tục cập nhật liên tục. Mỗi thí sinh được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi. Thời gian thi THPT Quốc gia tổ chức vào đầu tháng 7, nhiều trường xét tuyển học bạ...

xet-tuyen-dai-hoc-2015-06.jpg

Ngày 23/10, Bộ GD&ĐT đã chỉnh sửa, bổ sung lại quy định miễn thi ngoại ngữ trong việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015 cụ thể như sau:

xet-tuyen-dai-hoc-2015-07_1.jpg

Danh sách trường công bố phương án tuyển riêng năm 2015 được Tuyensinh247 cập nhật liên tục. Đến thứ sáu, ngày 30/1, đã có 215 trường ĐH, CĐ công bố đề án tuyển sinh riêng, trong đó có 149 trường Đại học và 66 trường CĐ cụ thể như sau: ĐH sư phạm Hà Nội, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐH Dược Hà Nội,..

xet-tuyen-dai-hoc-2015-05.jpg
PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM 2015 CỦA ĐHQGHN
Cập nhật: 14:20:29 | 30/01/2015

Năm 2015, ĐHQGHN thống nhất dùng 1 bài thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh đại học. Phương án tuyển sinh cụ thể như sau:
Trang:     1|   2   | 3   | 4   | 5   | >>